Zobowiązania Immobel Poland

Współpraca, certyfikacja i optymalizacja — oto istota strategii Immobel Poland. Grupa jest zaangażowana w sposób konkretny i na co dzień w promowanie swojej zrównoważonej wizji społeczeństwa.

Zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój

Świadoma roli, jaką odgrywa w zagospodarowaniu terenów i ewolucji koncepcji planowania, firma Immobel Poland uznaje zrównoważony rozwój za jeden ze swoich najbardziej istotnych priorytetów. Jej zaangażowanie przekłada się na konkretne realizacje uwzględniające wpływ na środowisko i społeczeństwo, co wpisuje się w dobrowolną politykę zorientowaną na przyszłość.

Certyfikacja — gwarancja jakości

Certyfikacja jest narzędziem umożliwiającym transformację energetyczną i zapewnia zgodność z najbardziej rygorystycznymi przepisami prawnymi dotyczącymi środowiska, a nawet z przepisami, które mogą obowiązywać w przyszłości. Racjonalizacja funkcjonowania budynków, a także zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, uwzględnianie i ochrona różnorodności biologicznej, to tylko niektóre kryteria, które określają certyfikowany projekt jako wysokowydajny i atrakcyjny.

Współpraca jako gwarancja kompleksowej jakości

Immobel Poland przywiązuje ogromną wagę do promowania kompleksowego podejścia opartego na współpracy, także na etapach poprzedzających realizację i następujących po niej, aby każdy opracowywany projekt wpisywał się w wizję zrównoważonego miasta. To podejście, zawsze uwzględniające potrzeby planistów i trendy społeczne, umożliwia udzielenie poważnej odpowiedzi na problemy związane odpowiedzialnością etyczną i organizacją przestrzeni, w której żyjemy.